استکبار و ظلم‌ستیزی در قرآن و روایات فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر گروه علمی امت و تمدن، پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

10.22081/jpp.2024.68032.1016

چکیده

اساس جهان آفرینش بر عدل و استکبار ستیزی پایدار، و اجرای عدالت و حمایت از مستضعفان و مقابله با مستکبرین عالم، ضروری‌ترین نیاز جامعه است. اسلام در راه برپایی عدالت اجتماعی و ظلم‌ستیزی، کوچک‌ترین مسامحه و سازش‌کاری ندارد. یکی از آموزه‌های اسلامی بر آن است تا به ندای هر مظلومی در مقابل مستکبرین و ظالمین در هر جای عالم پاسخ مثبت داده شود. مطالعه در آیات، روایات شیعه و اهل‌سنت، سیره اهل‌بیت(ع) و حکومت علوی و قیام امام حسین(ع) نشان می‌دهد که ظلم‌ستیزی، دفاع و حمایت از مظلومان مهم‌ترین برنامه الهی بوده است. از آنجا که برای برخی، شبهه و سؤال است که چرا مسلمان باید استکبارستیز باشد و از طرفی دیگر چون کمتر به این بُعد از اسلام از نگاه روایات شیعه و اهل‌سنت پرداخته شده است؛ در این نوشتار مسئله استکبارستیزی در احادیث فریقین بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها