حقوق اهل‌بیت(ع) در قرآن و سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی

10.22081/jpp.2024.67951.1013

چکیده

اهل‌بیت: در اسلام بر اساس آیات قرآن و نیز سیره و سخن رسول‌خدا(ص)، نقشی محوری در تحقق اهداف متعالی اسلام و رساندن جامعه بشری‌ به کمال فردی و اجتماعی دارند. خداوند متعال به تناسب چنین جایگاهی، حقوقی را برای اهل‌بیت(ع) ثابت کرده و متقابلاً تکالیفی را بر عهده دیگران گذاشته است. برای تحقق آن اهداف و ادای آن تکالیف، شناخت حقوق اهل‌بیت(ع)، یکی از مباحث راهبردی و سرنوشت‌ساز در عرصه اعتقادی و رفتاری انسان‌هاست و رسیدن به خوشبختی و سعادت، در پرتو شناخت قرآن و  حقوق اهل‌بیت(ع) و رعایت آن، امکان‌‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها